Byta fönster

Nog för att fönster håller länge, men man kan av olika anledningar ändå behöva byta fönster. Det kan till exempel bero på att fukt eller så kallad röta har förstört karmar eller att man vill bli av med riktiga energislukare.

Att byta fönster är en investering som klart lönar sig på lång sikt, bland annat i form av lägre energiförbrukning. Du får även mindre drag inomhus vilket förbättrar din livskvalitet.

Hur går man då tillväga? Man kan såklart ta hjälp av hantverkare, men vi rekommenderar definitivt dig att göra det själv! Det är roligt och dessutom sparar du pengar på det!

byta fönster

Tillvägagångssätt byta fönster:

1. Se till att ta bort fodret. Bänd loss det försiktigt och och du behöver inte byta det förutsatt att det fortfarande är helt och att karmtjockleken på nya och gamla fönstret är den samma. Karmen sågas sedan av och bryt sedan loss den. Använd med fördel en träkloss när du använder kofoten så inte väggen skadas.

 2. Förbered klossarna. Se till att mäta fönstret och det så kallade karmyttermåttet. Fönstret ska sedan hamna i  mitt i själva öppningen. Om du drar bort höjdkarmyttermåttet från höjdöppningen delat med två får du fram hur höga dina klossar bör vara. Lägg sedan ett par klossar inne i öppningen runt 50 millimeter från kanten, säkerställ att de är i linje med ett vattenpass(viktigt för att få det hela på rätt plats). En stark rekommendation är att läsa medföljande monteringsanvisningen noga.

3. Nu är det dags att fästa karmen med skruv. Ett tips är att fästa en bräda på utsidan så inte fönstret tippar när du arbetar. Om fönsterkonstruktionen tillåter att du tar ut fönsterbågen, gör då det först. Har du istället ett vridfönster där detta inte går spikar du istället två bräder på diagonalen uppe i hörnen för att undvika att det trillar ut.

Lyft sedan in karmen. Se till att det är lodrätt med hjälp av vattenpass och få de övre karmskruvarna på plats. Fixera sedan karmen med de resten av karmskruvarna och justera nu med karmskruvsverktyget tills allt ser lodrätt ut. Om du planerar många fönster rekommenderar vi starkt att du köper ett verktyg för att markera exakt var skruvarna bör sitta. Mät gärna även måtten på diagonalen och säkerställ att de är lika.

4. Sätt på fönsterblecken och isolera väl. Häng först in fönsterbågen och se till så att fönstret stängs och öppnas lätt innan du isolerar(drevar). Antingen spika eller skruva fast fönsterblecket innan du slutligen får det nedre fodret på plats. Själva drevandet kan utöfras med mineralull. Sätt gärna en så kallad bottningslist på insidan för att säkerställa att det blir 100 procent tätt. Även fogmassa bör användas för modernare väggar.

Lista på det du behöver vid bytet:

  • Ett bra vattenpass
  • En rejäl kofot
  • Karmskruvsverktyg
  • Spackel eller drevningsverktyg
  • Hyvel
  • Karmskruvar
  • Remsor för drevning
  • Nytt fönster
  • Borr till karmskruv
  • Tumstock