Billiga fönster

Det är såklart viktigt att putsa fönster, men du kanske inte ens är nöjd med de du har?

Billiga fönster som vi rekommenderar:

Vad är egentligen ett fönster?

Definitionen är att det är en form av öppning i taket, dörren eller väggen som ofta täcks med glas och inte används som en dörr. Det kan finnas fler anledningar till att de behövs såsom behov av ljus, ventilation, sikt, värmeisolering eller ljudisolering. Inom arkitektur och byggnadskonst anses utformningen ha en mycket betydelsefull roll.

De som är av glas kan antingen vara gjorda av floatglas, infattat glas eller valsat glas. Den infattade varianten innehar antingen en gjuten blyinfattning eller blylistinfattning alternativt är det istället kopparfolielött. Glasen kan ofta vara målade eller färgade med olika sorters pigmen, vilket till exempel kan beskådas i kyrkfönster.

Själva ordets ursprung är det latinska ordet fenestra och kom till Sverige via tyska ordet fenster. Tidigare kallades öppningen för vindöga(besläktat med t ex engelskans window) och en del svenska dialekter har fortfarande kvar denna variant i ordet vindu. En anledning till namnet var att man då inte fyllt öppningen med glas och att vinden därför släpptes in i huset. De allra äldsta, fönstren som blyspröjsats brukade kallas rätt och slätt för rutor och först när träspröjsarna kom in i bilden började ordet fönster användas mer frekvent. Det är också oftast dessa man syftar på när man talar om billiga fönster.

De kommer i alla former och storlekar och de vanligaste är rektangulära, men det finns också cirkelformade. Ofta sitter de ihop i par och öppnas från mitten och utåt, men en hel del är också ”enkla” dvs består endast av ett glas. Även hur de öppnas kan variera – de flesta öppnas åt sidan, men det finns också de som öppnas upp till. Oftast används det senare på höga byggnader när man inte vill att personer ska kunna ta sig ut och därmed utsättas för fara.